Foto: Arne Nyaas
 
Reinsmelding for Hardangervidda, 2019
Reinsmeldinga er sist oppdatert 24 august 2019 kl 2000. 

Minner om at registrering av CWD prøve skal gjøres på settogskutt.no

Hvis du ikke får opp kartbildet kan hende det er fordi det står: www.numedalsnett.no/reinsmelding som adresse i browseren din. Bytt ut numedalsnett.no med numedal.net så kan det hende det hjelper. Mulig det også hjelper å bare trykke på Forsiden i den svarte linkstripen under hovedlogoen på siden her.
 
Reinsmeldinga oppdateres i samarbeid med jegere / andre fjellfolkHardangervidda Fjelloppsyn , Statens Naturoppsyn (SNO) og Politiet
Klikk en gang på kartet for å aktivere zoom-funksjonen. Da vil du også få tilleggsinformasjon når du legger musepekeren på reinssymbolet på kartet. Infosymbolet helt øverst på kartet vil bli brukt hvis det foreligger mer generell informasjon. 
 
 
01.Noen nye meldinger er det kommet denne lørdagen.
02.Ca 700 dyr, kl 15 lørdag, på Fjellsjåflotte øst for Blyvarden, sørlig trekk.
03.Ca 300 dyr, kl 15 lørdag, ved Blånuten øst for Blyvarden, sørlig trekk.
04.Godt 100 dyr, kl 15 lørdag, ved Fjarefittjønni nord for Songavatnet, ukjent trekk.
05.Ukjent antall dyr, liten flokk, kl 15 lørdag, i Saltpytteggi øst for Songavatnet, ukjent trekk.
06.Ukjent antall dyr, flere små flokker, fra 10-18 fredag, i området Sørtjønn - Elsjådalen, ukjent trekk.
07.Ca 800 dyr, kl 15 fredag, ved Skyttarfossen sør for Blyvarden, sørlig trekk.
08.Ukjent antall dyr, kl 12 fredag, i Romtveitnuten sørøstenden av Songavatnet, ukjent trekk.
09.500-600 dyr, kl 12 torsdag, ved Sørtjønnhovda sør for Bjornesfjorden, sørlig trekk.
10.1000 - 1500 dyr i flere flokker, kl 18 onsdag, på Langebuflatin sør for Bjornesfjorden, ukjent trekk.
11.Ca 200 dyr, kl 18 onsdag, i Austre Lakadalen nord for Blyvarden, lett vestlig trekk.
12.Ca 200 dyr, kl 16 onsdag, ved Lakadalen / Storemyr nordvest for Blyvarden, sørlig trekk.
13.Ca 60 dyr, kl 15 tirsdag, nord for Gunleiksbu i Kvennavassdraget, sørlig trekk.
14.2 flokker, 500-1000 + 300 dyr, kl 18 tirsdag, sør for Dargesjåen sørøst for Blyvarden, rolig.
15.ca 300 dyr, kl 19 tirsdag, ved Berunuten på norsiden av Songavatnet, ukjent trekk.
16.100 + 35 dyr, kl 19 tirsdag, ved Bunuten på nordøstsiden av Songavatnet, rolig.
17.Ukjent antall dyr, kl 18 mandag, i området Saltpytt øst for Songavatn, ukjent trekk.
18.Ukjent antall dyr, liten flokk, kl 18 mandag, i Sandvasshalle i Kvennavassdraget, svakt vestlig trekk.
 

 
I tillegg til å melde observasjoner og andre ting relatert til reinsjakta direkte til Oppsynssentralen på Skinnarbu, kan du også sende e-post eller sms til Numedalsnett: e-post: reinsmelding@hotmail.com ,  sms til: 90 78 57 43 
Observasjonen må være så nøyaktig som mulig og inneholde: ca antall dyr, tidspunkt (kl / dag), kjente stedsnavn (gjerne flere), trekkretning hvis den er tydelig, og hvem som observerte / sendte meldingen ! (vi publiserer ikke navn. men vi må vite at opplysningen er til å stole på).
 
 
Værmelding for Lågaros og reinsmeldinger for tidligere dager finner du fra menyen i toppen.
 
 
 
Annonsører