Numedalsnett
Lørdag 25. januar   |     Du er her: Forsiden >
PrintArbeidsgruppa er klar


I kommunestyret i Nore og Uvdal 17.12.2018 ble det besluttet å sette ned en arbeidsgruppe som skal evaluere næringsutviklingsarbeidet i kommunen.

Tekst: Redaksjonen.


 
 

Evalueringen av næringsutviklingsarbeidet ble sist gjort i 2012 og ble den gangen utført av Oxford Research. Denne rapporten vil også vektlegges når arbeidsgruppa blant annet skal evaluere det arbeidet Nore og Uvdal Næringsselskap (NUS) gjør i forhold til inngått partnerskapsavtale.

Kommunen har utarbeidet et faktagrunnlag som sendes ut til arbeidsgruppen sammen med innkalling til første møte i arbeidsgruppa 1 februar. Faktagrunnlaget skal gjennomgås og godkjennes av arbeidsgruppa før selve evalueringsprosessen starter. Telemarksforsking v/ Knut Vareide er engasjert til å lede prosessen.

Etter første møte utarbeides det en spørreundersøkelse som sendes det lokale næringslivet.
Forslag til konklusjon etter spørreundersøkelse og analyse behandles av arbeidsgruppa 15 mars.
Arbeidsgruppa legger fram sin anbefaling 15 april.

Arbeidsgruppen vil bestå av følgende politisk valgte deltagere;

Ole Morten Simensen
Morten Sommer
Ingvar Svendsen
Nils Helge Tufto

Fra næringslivet stiller følgende fem deltagere:

Thov Wetterhus
Betty Karin Nørstebø
Oddvar Nørstebø
Nils Strømmen
Marie Thorson

Saken gjelder: Partnerskapsavtalen med Nore og Uvdal næringsselskap (NUS) – evaluering av effekter og plan for vurdering av oppgaver, organisering og finansiering av kommunens næringsutviklingsarbeid.

Historikk
Nore og Uvdal kommune har siden 2008 hatt treårige partnerskapsavtaler med NUS innenfor vertskapstjeneste, destinasjons-, samfunns- og næringsutvikling. Gjeldende avtale ble inngått 19.10.15 og løper fram til 31.12.18.

Formannskapet fattet følgende vedtak 12.11.18:
«Gjeldende partnerskapsavtale med Nore og Uvdal næringsselskap SA forlenges med ett år og utløper 31.12.19. Dette i tråd med avtalens punkt 6 som åpner for forlengelse av avtalen. Dette gir administrasjonen og politikerne tid til å gjennomføre en god prosess knyttet til hvilke aktiviteter og fokusområder som skal vektlegges i ny partnerskapsavtale. Forlengelsen gir også rom for å gjennomføre en god anbudsprosess med tanke på inngåelse av ny avtale med NUS eller annen tilbyder.»

Rådmannen fikk i oppdrag av formannskapet å legge fram en plan for å evaluere det arbeidet NUS gjør i forhold til inngått partnerskapsavtale og foreslå en framtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet i god tid før avtalen med NUS utløper.

Evalueringen av næringsutviklingsarbeidet ble sist gjort i 2012. Oxford Research konkluderte da med et behov for kraftsamling og å gjøre næringsselskapet mere robust, samle kompetansen og arbeide etter en tydelig strategi. Næringsselskapets halvårlige statusrapporter viser stor aktivitet innenfor samfunnsnærings- og destinasjonsutvikling. Det gjennomføres månedlige statusmøter med kommunen for gjensidig informasjon, oppfølging av pågående og igangsetting av nye tiltak og prosjekter. I tillegg er det hyppig kontakt mellom Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk og NUS.

NUS og Buskerud Næringshage bistår med veiledning/rådgivning til eksisterende og nye bedrifter, herunder bistand til forretningsplaner og søknad om offentlig finansiering m.v. og de har opparbeidet et bredt kontaktnett med Innovasjon Norge, Siva nettverket, Forskningsrådet og Buskerud fylkeskommune. NUS sitt eierskap i Buskerud Næringshage har resultert i en samling av medarbeidere med bred kompetanse på Rødberg, som næringslivet kan gjøre bruk av. Buskerud Næringshage er aktive på mange felt og er en av næringshagene i landet som leverer best resultater.

På bakgrunn av drøftingene i formannskapet 12.11.18, gikk kommunestyret 17.12.2018 inn for at det gjøres en evaluering av kommunens samlede innsats i næringsutviklingsarbeidet med særlig fokus på samspillet mellom kommunen, næringsselskapet og næringslivet. Rådmannen fikk også gjennomslag for at evalueringen gjøres av ekstern part for å sikre nødvendig avstand og tillit til leveransen. Dybdeintervju med næringsaktører, eventuelt i kombinasjon med en enklere brukerundersøkelse, blir en del av analysen.

Konklusjonene i analysen og resultater fra dybdeintervjuer/brukerundersøkelse vil danne grunnlag for arbeidsgruppens arbeid. Arbeidsgruppens oppdrag blir å evaluere kommunens næringsutviklingsarbeid samt fremme forslag til fremtidige oppgaver, organisering og finansiering av arbeidet.

I kommunestyret 17.12. ble følgende forslag til framdriftsplan lagt fram:

03.12.18           Sak til formannskapet med forslag til etablering av en arbeidsgruppe for evaluering av kommunens næringsutviklingsarbeid samt plan for fremdrift

17.12.18           Kommunestyret beslutter etablering av en arbeidsgruppe for evaluering av kommunens næringsutviklingsarbeid

15.02.19           Analyse av og eventuell spørreundersøkelse om kommunens næringsutviklingsarbeid er gjennomført

15.04.19           Arbeidsgruppa legger frem sin anbefaling 13.05.19 Behandling av arbeidsgruppas rapport i formannskapet

27.05.19           Behandling av arbeidsgruppas rapport i kommunestyret

01.09.19           Eventuell anbudskonkurranse for valg av fremtidig ekstern samarbeidspartner er gjennomført

 

Aktiviteter neste syv dager:

TittelDag / TidStedKommuneKategori
Vis flere aktiviteter Vis faste aktiviteter Registrer ny aktivitet
Dagens ordtak
Dødsannonser
(Fra Aftenposten-krever logg inn)

Nore og Uvdal
Rollag
Flesberg
Kongsberg





Bursdager i dag
Numedal
Randi Andersen, Rødberg (81)
Roar Wickholm, Rollag (66)
Malin Svimbil, Uvdal (25)
Espen Enerstvedt, Uvdal (26)
Arve Leif Bjerke, Nore (63)
Torstein Kinnstein, Uvdal (62)
ove eldar bekkeseth, rødberg (50)
Bert lise Fraa, flesberg (41)
Harald Lian, Rødberg (24)
victoria gundersen thorberg, flesberg (20)
malin fossheim svimbil, uvdal (25)
Dlira Greb, Rollag (53)
Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato (dd.mm.yyyy):

Postnr:

Poststed:

E-post:

Kongsberg
AnneLise Bakken, Kongsberg (35)
Dan-Christer Gjervoldstad, Kongsberg (37)
Åse Anundsen, Kongsberg (69)
Andre eller uspesifisert bosted
Morten Johnsen (46)
Jan Åge Gampedalen, Darbu (30)
Ida Laugerud, Jondalen (28)
Tollefsen Grete (57)
Grete Røste, Prestfoss (62)
Lokale portaler



Del bildene dine på Numedalsnett

Del informasjon i DIN LOKALAVIS !!

1. Send tekst på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
2. Bilder sendes på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
3. Skriv gjerne hvilken dag du ønsker at saken legges ut

Dette nettstedet eies og drives av Nnet.no AS.   Mobil 977 90 790
Postadresse: Nnet.no AS, Nore og Uvdal Næringspark, N-3632 Uvdal, NORWAY.
Ansvarlig redaktør:
Knut Morten Bjørnsrud
Redaktør: Knut Morten Bjørnsrud   Mobil 977 90 790    Epost: Redaktøren