PrintSjelden flåttbåren sykdom kan ramme flere av oss
Sykdommen, som kan gi oss malaria-lignende symptomer, er vanligere enn forskere tidligere har trodd. Forskning.no