PrintDagene kommer og dagene går, ingen kjenner dagen før solen går ned

Kongsberg Arbeiderparti vil med disse ord, minnes Egil Midtgard, som så brått og uventet gikk bort 17. desember 2018. Det var med stor sorg vi mottok budskapet


Minneord fra styret i Kongsberg Arbeiderparti.


 
 

Egil Midtgard var en engasjert samfunnsbygger og sosialdemokrat av hjerte. Han lot oss aldri glemme at distriktene var like viktig som det sentrumsnære Kongsberg. Egil Midtgard ble lyttet til og var respektert for sine meninger.

Egil Midtgard har vært medlem av Kongsberg Arbeiderparti siden 1974. Han har hatt mange verv i partiet, lokale foreninger og lokal politikken i Kongsberg. Frem til han døde var han styremedlem i Kongsberg Arbeiderparti og leder av Jondalen Arbeiderlag. Han kom alltid med gode innspill og vi har mistet et godt organisasjonsmenneske som vil bli dypt savnet.

Egil Midtgard hadde stor omtanke for andre og satte sine nærmeste veldig høyt. Hans barnebarn betydde mye for han og våre tanker går derfor til hans nærmeste familie som nå sitter igjen med sorg og savn.

En klar og tydelig stemme har stilnet og et varmt og engasjert hjerte har sluttet å slå.

Vi lyser fred over Egil Midtgard’s minne.

Styret i Kongsberg Arbeiderparti.