PrintTanker ved årsskiftet


Ved et årsskifte er det litt artig å forsøke å gjøre opp regnskap, både privat og for samfunnet generelt. Et viktig spørsmål å stille er hvor står vi som samfunn og hva går vi mot ? Dette er nesten et umulig spørsmål å svare på, så vil jeg heller dvele ved noen trekk i samfunnsutviklingen, nemlig reformer.

Leserinnlegg: Hans Beltesbrekke.


 
 

I et begrenset leserinnlegg så kan jeg ikke ta for meg alle reformer, men konsentrere meg om hva som kan være bakgrunnen for at vi har fått regionreformen.

Jeg stiller meg følgende spørsmål: Kan det være fornuftige vurderinger som ligger til grunn at disse reformene er kommet på sakskartet. Det kan umulig være bare vonde hensikter som er koka i hop i noen seine kveldstimer i Karl Johansgate i Oslo, bare for å plage oss ute i distriktene, over det ganske land ? Jeg kjenner denne regionreformen best da jeg har vært en skarve varamann til fylkestinget i Buskerud i noen år.

Jeg skal ikke trøtte leserne av denne artikkelen med lange utlegginger om hvorfor jeg mener at Buskerud fylkeskommune ikke har livets rett- stort lenger. Det mest nærliggende er å ta tak i de økonomiske forhold. Så vidt jeg husker så har fylkeskommunen grovt sett 3 milliarder i inntekt og 3 milliarder i gjeld, og når en legger til at toppen av inntekten kommer i fra vedtatte overskudd i kraftselskapet Vardar som har vært brukt til å saldere budsjettet i gode og mindre gode dager i kraftsektoren.

Mange vil si at dette høres veldig greit ut, men andre vil mene at dette er helt feil politikk. Inntektene til det offentlige skal primært komme via skatteseddelen der folk skal betale etter evne, og få etter behov. Overført til fylkeskommunen så skal inntektene som hovedregel komme via dette systemet. Så var dette med de 3 milliardene i gjeld. Er dette greit ? Etter min fattige forstand så synes jeg ikke det, fordi hvis inntektene går ned så er det vel ikke sikkert at renteutgiftene går ned - tilsvarende.

Så vil sikkert mange som vil si at det er å tru på julenissen ved påsketider at det står så mye bedre til i Østfold og Akershus. Det er mulig det, men vi snakker om å legge korta for Norges største og, etter min mening, mest slagkraftige region med 1, 2 millioner innbyggere- og noen hytteeiere. Det som blir veldig spennende er hvordan lillebror Oslo kommer til å agere mot en nabo som omringer hele byen, men det får i sin tur, bli Oslo sitt problem.

Ha et godt nytt år i retning Viken i 2019 !

Hans Beltesbrekke