PrintNye avløpssystemer sparer vann og resirkulerer næring
Dagens toalettløsninger bruker enormt med vann samtidig som viktige næringsstoffer fjernes fra det naturlige kretsløpet i stedet for å bli utnyttet til gjødsling. Men løsninger er på vei. Blant annet til en boligblokk i Fredrikstad. Forskning.no