PrintBrannvesenet er oftere først på stedet
Tall fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser hvor ofte brannvesen og politi er først på stedet. Politiforum