PrintMer fysisk aktivitet i skolen


Stortinget fikk flertall for å kreve en time fysisk aktivitet daglig, og høster kritikk for en deltaljstyring skolen ikke trenger.


Tekst og foto: Redaksjonen


 
 

Kritikken kommer i første rekke fra leder Solveig Hvidsten Dahl i Skolelederforbundet, som organiserer rektorer og ledere i skole- og oppvekstsektoren. Hun forstår ikke hvordan kravet skal følges opp i praksis når skoledagen ikke skal bli lengre og kravet heller ikke skal gå ut over timetallet i andre fag. – Vi har ingen problemer med å innse at det er behov for mer fysisk aktivitet i skolen, men dette er virkelig ikke veien å gå, sier hun i en kommentar til Kommunal Rapport.

Også i en uttalelse fra Utdanningsforbundet mener man at vedtaket er lite gjennomtenkt, og at det henger dårlig sammen med tidligere vedtak i Stortinget om å rydde i den nye læreplanen framfor å introdusere nye mål. Vedtaket innebærer at enda flere mål skal nås i samme tidsrom. Både Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet er også samstemte i sine tilbakemeldinger om at stortingsflertallet med dette legger opp til en detaljstyring av lærernes arbeidsmetoder. KrFs nestleder Olaug Bollestad på sin side gleder seg over at kravet innføres, og avviser at det innebærer mer metodestyrt undervisning. I følge Kommunal Rapport mener hun at det handler om å integrere fysisk aktivitet i andre fag, ikke å innføre en ekstra kroppsøvingstime om dagen. 

Vedtaket utarbeidet av helse- og omsorgskomiteen går til votering 7. desember. Regjeringspartiene og Venstre håper i likhet med de to nevnte forbund på at Stortinget snur, med igjen ser det ut til at KrF i vippeposisjon sikrer opposisjonen flertall for ordningen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier det virker som om partiene som utgjør flertallet i denne saken, ikke snakker sammen internt.

– I andre saker snakker de om at lærerne er overstyrt, sier Røe Isaksen, som i en uttalelse til Kommunal Rapport sier han er enig med Utdanningsforbundet i at trimkravet er et angrep på lærernes metodefrihet. – Min jobb er å følge opp Stortingets vedtak, også når jeg er uenig. Men vi vil sørge for at Stortinget blir opplyst om alle de problematiske sidene ved dette, sier han.

Forslaget om å innføre mer fysisk aktivitet i skolen er ingen «ny nyhet», og det er bred enighet om at fysisk aktivitet er forebyggende både for den fysisks og psykiske helsen, at det skjerper elevene og gjør dem mer mottakelig for læring. Når motstanden likevel er så stor har det mest å gjøre med at det ikke er lagt til rette for det i dagens læreplan og at man ikke har sett nok på hvilke konsekvenser tiltaket får på den enkelte skole.

 

https://forskning.no/forebyggende-helse-helsepolitikk-overvekt-barn-og-ungdom-skole-og-utdanning/2010/02/vil-ha-mye-mer